Imprint

1. Varning om innehåll
Det gratis och fritt tillgängliga innehållet på denna webbplats skapades med största möjliga omsorg. Leverantören av denna webbplats tar dock inget ansvar för korrektheten och aktualiteten av de gratis och fritt tillgängliga journalistiska råd och nyheter som tillhandahålls. Du använder detta webbplatsinnehåll på egen risk. Helt enkelt genom att ringa upp detta gratis och fritt tillgängliga innehåll skapas inget avtalsförhållande mellan användaren och leverantören, i den mån leverantören saknar viljan att vara juridiskt bunden.

2. Länkar
Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser ("externa länkar"). Dessa webbplatser är föremål för respektive webbplatsoperatörers ansvar. Det fanns inga juridiska överträdelser när man länkar de externa länkarna. Leverantören har inget inflytande på den nuvarande och framtida utformningen av de länkade sidorna. Den permanenta granskningen av externa länkar är inte rimlig för leverantören utan konkreta bevis för juridiska överträdelser. Om juridiska överträdelser blir kända kommer de berörda externa länkarna att raderas omedelbart.

-
Innehållet som leverantören publicerar på den här webbplatsen omfattas av tysk upphovsrätt och tillhörande upphovsrätt. All användning som inte är tillåten enligt tysk upphovsrätt och tillhörande upphovsrättslag kräver föregående skriftligt samtycke från leverantören eller respektive upphovsrättsinnehavare. Detta gäller särskilt duplicering, redigering, översättning, lagring, bearbetning eller reproduktion av innehåll i databaser eller andra elektroniska medier och system. Innehåll och rättigheter för tredje part är markerade som sådana. Obehörig kopiering av webbplatsens innehåll eller hela webbplatsen är inte tillåtet och är straffbart enligt lag. Endast produktion av kopior och nedladdningar för personligt, privat och icke-kommersiellt bruk är tillåtet.

4. Annonsförbud
Användningen av kontaktuppgifterna i avtrycket för kommersiell reklam är uttryckligen inte önskvärd, såvida inte leverantören har gett sitt föregående skriftliga medgivande eller om det redan finns en affärsrelation. Leverantören och alla personer som nämns på denna webbplats invänder härmed mot kommersiell användning eller avslöjande av deras data.

5. Operatör
Operatören av denna webbplats är date4friend AG, med registrerad adress i Bahnhofstrasse 16, 6300 Zug, Switzerland. I egenskap av kommersiell leverantör är date4friend AG registrerad i Kanton Zug med registreringsnummer CHE-146.546.215 och med momsnummer CHE-146.546.215 MWST i det behöriga finansregistret. Styrelsen för date4friend AG är . Förutom vårt erfarna team av kundrådgivare kan du också använda vår omfattande sektion för frågor och svar. Många frågor om medlemskap, uppsägning eller andra problem besvaras här. Klicka här för Frågor och svar..